Pædagoger

 

Pædagoger

Med stramme kommunale sociale budgetter er det oplagt for den offentlige administration at tænke i nye baner. Det gælder også, når talen falder på bemanding af offentlige stillinger. I alle kommuner vil man kunne spare mange penge ved i højere grad at benytte sig af vikarservice som erstatning for eller supplement til fastansættelser.

Vores forslag er at dække en del af bemandingen på kommunens institutioner og skoler med vikarer. Det vil give en betydelig mere fleksibel styring af de offentlige lønudgifter. Har jeres kommune prøvet at ansætte pædagogvikarer?

Behovet for pædagogisk arbejdskraft kan være stærkt varieret. Påvirket af sygdom, barsel og opsigelser. I samarbejde med Drift-Service vil I kunne tilpasse kommunens pædagogbemanding efter det aktuelle behov.

Drift-Service råder over en stor stab af pædagoger, socialpædagoger og pædagogmedhjælpere, som I med kort varsel vil kunne trække på. Vikarservice for det offentlige dækker både korte, umiddelbare løsninger og også længerevarende vikariater – f.eks. i forbindelse med barsel. Vi afstemmer altid aftalerne om vikarservice med kommunens faktuelle behov.

At benytte vikarordningen ved akut opstået personalebehov er naturligvis en oplagt mulighed. Men Driftservice ApS rekrutterer også gerne pædagogiske team, hvis der er brug for mere langsigtede løsninger og komplette problemstillinger.

Benyt kontaktformularen for tilbud på pædagogvikarer.

Kontakt Driftservice ApS

Driftservice ApS
Ørningevej 2
DK-4140 Borup
CVR: 37001376

Tlf: (45) 30 15 30 16
E-mail: info@driftservice.dk